Psychosociaal Counselor 

Inmiddels ben ik in mijn derde jaar van mijn HBO studie Psychosociaal Counselor. Dit derde jaar staat in het kader van stage en een onderzoek. Mijn stage volg ik bij de Stichting ES (www.stichtinges.nl). Hier biedt ik, als supportgever, een luisterend oor aan mensen die emotionele support vragen. 

 

Waar bij Life Coaching het probleem zelf wordt aangepakt, gaat een Psychosociaal Counselor wat dieper in op de onderliggende oorzaken van het probleem en de disfunctionele gedachten, gevoelens en gedragingen die daardoor zijn ontstaan. Om vervolgens te begeleiden in veranderingsprocessen naar zelfredzaamheid.

 

Psychosociale therapie volgens het NVPA

Onderstaande beschrijving van de psychosociale therapie is van het NVPA. Dit is de beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen.

"Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen.

Het kenmerk van psychosociale therapie is breed, cliëntgericht, leren openstaan voor het hier-en-nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen.

In het werken staat de hulpvrager met zijn hulpvraag centraal. Naast het werken aan praktische oplossingen, wordt de hulpvraag ook in een zinvolle context geplaatst.

Het zelfgenezend en probleemoplossend vermogen van de hulpvrager wordt geactiveerd."