Psychosociaal counselor 

In juni 2015 ben ik gestart met een opleiding tot Psychosociaal counselor. Deze opleiding duurt tussen de 3 en 6 jaar. Deze opleiding verdiept zich nog verder in het het waarom mensen doen wat ze doen. 

 

Inmiddels ben ik toe aan mijn derde jaar. De tentamens Praktische Psychologie, Klinische psychologie, Sociale psychologie en  Medische basiskennis heb ik met goed gevolg afgelegd. Ook de Live-testing, het examen met betrekking tot Professioneel hulpverlenen; de gesprekstechnieken heb ik met een positief resultaat afgerond. Tussendoor verdiep ik me in alle lectuur die maar van toegevoegde waarde kan zijn. Ook volg ik online colleges via www.Hupper.nl . De colleges Dementie, Narcisme en Professioneel Hulpverlenen heb ik met goed gevolg afgesloten. Een bezoek aan 113 online de zelfmoordpreventielijn en het symposium van Yarden met als thema 'Zelfdoding? Praat erover!' waren ook een welkome aanvulling m.b.t. het opdoen van kennis. Inmiddels is mijn stagejaar begonnen. Als vrijwilliger bij de Stichting ES help ik mensen hun veerkracht terug te vinden nadat ze, door een gebeurtenis of verandering in hun leven het gevoel hebben gekregen de grip te zijn verloren. .

 

Psychosociale therapie volgens het NVPA

Onderstaande beschrijving van de psychosociale therapie is van het NVPA. Dit is de beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen.

"Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen.

Het kenmerk van psychosociale therapie is breed, cliëntgericht, leren openstaan voor het hier-en-nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen.

In het werken staat de hulpvrager met zijn hulpvraag centraal. Naast het werken aan praktische oplossingen, wordt de hulpvraag ook in een zinvolle context geplaatst.

Het zelfgenezend en probleemoplossend vermogen van de hulpvrager wordt geactiveerd."

Zoals uit de beschrijving blijkt, zijn er verschillende benaderingen binnen de psychosociale therapie. Tijdens mijn studie zal ik me in de verschillende benaderingen verdiepen en me specialiseren op een benadering die het beste bij mij past.